Välkommen till Tyresögymnastiken
Tyresögymnastiken är en av de största idrottsföreningarna i Tyresö.  Varje vecka tränar över 1400 gymnaster truppgymnastik, cheer och parkour. Varje säsong ordnar vi uppvisningar och på hösten tävlingen Tyresö Trupp Cup. 
Välkommen till oss! 
Årsmöte 20 mars: vem vill du se i styrelsen?
2018-02-24 18:53
Tisdag den 20 mars är det dags för årsmöte i Tyresögymnastiken. Alla medlemmar är välkomna att delta på årsmötet, och alla medlemmar över 12 år får också vara med och rösta för att bestämma om vilka som ska sitta i styrelsen. Mötet startar kl 18 och lokalen är Fårdala skolas matsal. 

Innan årsmötet har en valberedning arbetat med förslag på ordförande och ledamöter i styrelsen. Det förslaget ser ut så här: 

---------------------------------------------
Valberedningens förslag på styrelse

Ordförande: Fredrik Martinsson, nyval 1 år

Ledamot 1: Jeanette Anderberg, sittande 1 år (kassör)
Ledamot 2: Malin Sandberg, sittande 1 år
Ledamot 3: Therese Holfve, omval 2 år (sekreterare)
Ledamot 4: Annica Parhorn, nyval 2 år
Ledamot 5: Emelie Söderblom, nyval 2 år
Ledamot 6: Rikard Neidenmark, nyval 2 år
Ledamot 7: Stina Söderqvist, nyval 1 år

Suppleant 1*: Jan Murman, omval 1 år
Suppleant 2: Liv Jansson, nyval 1 år
Suppleant 3: Olivia Lund, nyval 1 år

*) Suppleant betyder ersättare. 
---------------------------------------------

Alla medlemmar som deltar på årsmötet är med och röstar om förslaget. Valberedningens förslag med motivering finns att läsa här. 

Årsmötet kommer också att behandla förslag på nya stadgar. Styrelsen har gjort ett förslag på ändrade stadgar så att de utgår från Riksidrottsförbundets mall för stadgar för föreningar. 


Dagordning för årsmötet: 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret. 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  a) Förslag till nya stadgar.
  b) Beslut om styrelseinstruktion.  
12. Val av 
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; 
  b) minst 5 och max 7 ledamöter i styrelsen ; 
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 
  d) 2 revisorer jämte suppleanter I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
  e) 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till ordförande. 
13. Övriga frågor. 
AVSLUT
Ledardagen 28 januari
2018-01-29 15:19
Läs ett sammandrag och se presentationerna på ledarsidan
Sportlovsläger i Dalhallen för GS2
2018-01-18 11:12
Under sportlovet, vecka 9, kommer vi som vanligt att arrangera ett dagläger för gymnaster i Gymnastikskola 2, GS2.

Tisdag den 27/2 och onsdag den 28/2 till härlig träning i Dalhallen

Kom ihåg att markera dessa datum i din kalender!

Mer information om tider och kostnader kommer i själva inbjudan.

Hälsningar

Anna, Anders och Helen
Nyheter från våra grupper
Sommarläger, 14/01 22:36 
Bli medlem, 15/12 12:29 
Trupp - RM, 10/11 15:08 
 
Mer om oss
Sponsorer och samarbeten
Bingo Avesta