Välkommen till Tyresögymnastiken
Tyresögymnastiken är en av de största idrottsföreningarna i Tyresö.  Varje vecka tränar över 1400 gymnaster truppgymnastik, cheer och parkour. Välkommen till oss! 
Ny lag om personuppgifter
2018-05-23 22:52

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.


Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, med nya reglerna för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren för Tyresögymnastiken med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den i dokumentarkivet.

>>Länk till integritetspolicyn

Vilken våruppvisning!
2018-04-17 21:53
Bilder från våruppvisningen i Bollmorahallen 14 och 15 april. Fotograf: Ines Lindstedt Hidiri
För dig som inte kunde vara på plats, eller om du vill återuppleva stämningen i Bollmorahallen. 
Tack till alla gymnaster, ledare och funktionärer som gjorde så våruppvisningarna så bra. 
Årsmöte 20 mars: val av ny styrelse och nya stadgar
2018-02-24 18:53
Tisdag den 20 mars är det dags för årsmöte i Tyresögymnastiken. Alla medlemmar är välkomna att delta på årsmötet, och alla medlemmar över 12 år får också vara med och rösta för att bestämma om vilka som ska sitta i styrelsen. Mötet startar kl 18 och lokalen är Stimmets skolas matsal. 

FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET FINNS HÄR: 

---------------------------------------------
Valberedningens förslag på styrelse

Ordförande: Fredrik Martinsson, nyval 1 år

Ledamot 1: Jeanette Anderberg, sittande 1 år (kassör)
Ledamot 2: Malin Sandberg, sittande 1 år
Ledamot 3: Therese Holfve, omval 2 år (sekreterare)
Ledamot 4: Annica Parhorn, nyval 2 år
Ledamot 5: Emelie Söderblom, nyval 2 år
Ledamot 6: Rikard Neidenmark, nyval 2 år
Ledamot 7: Stina Söderqvist, nyval 1 år

Suppleant 1*: Jan Murman, omval 1 år
Suppleant 2: Liv Jansson, nyval 1 år
Suppleant 3: Olivia Lund, nyval 1 år

*) Suppleant betyder ersättare. 
---------------------------------------------

Alla medlemmar som deltar på årsmötet är med och röstar om förslagen. 

DAGORDNING TILL ÅRSMÖTET 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
8. Fastställande av medlemsavgifter. 
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret. 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  a) Förslag till nya stadgar.
  b) Förslag på styrelseinstruktion.  
11. Val av 
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; 
  b) minst 5 och max 7 ledamöter i styrelsen ; 
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 
  d) 2 revisorer jämte suppleanter I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
  e) 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till ordförande. 
12. Övriga frågor. 
AVSLUT
Nyheter från våra grupper
Cheerleading, 24/05 07:07 
Cheerleading, 22/05 12:32 
Cheerleading, 18/05 10:15 
Sommarläger, 14/01 22:36 
 
Mer om oss
Sponsorer och samarbeten
Bingo Avesta