SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Välkomna till Tyresögymnastikens årsmöte 24 mars
2020-02-28 18:45
Medlemmar i Tyresögymnastiken hälsas varmt välkomna till föreningens årsmöte. 

Tid: Tisdag 24 mars kl 18.00
Plats: Stimmets skolas matsal

Handlingar till årsmötet kommer att vara tillgängliga här på hemsidan senast en vecka innan årsmötet. Bland annat kommer några justeringar av stadgarna att föreslås.   


--------------------------------------------------------------------------------
Förslag på dagordning för årsmötet
--------------------------------------------------------------------------------
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning av 1 år,
d) 2 revisorer jämte suppleant och/eller 1 revisor från revisionsbyrå för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.;
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk
eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om
den inte varit med i kallelsen till mötet.
--------------------------------------------------------------------------------

Alla medlemmar över 12 år, eller de som fyller 12 år under 2020 har rösträtt på årsmötet.  


Nyhetsarkiv
Personalförändring2020-10-02 09:04
 
Mer om oss
Sponsorer och samarbeten