SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ny blockstruktur för truppgymnastik
2020-06-28 22:22

Till hösten införs en ny blockstruktur för truppgymnastik. Målet är att minska avståndet mellan grupperna och att öka samhörigheten i föreningen. 


Den nya blockstrukturen tar större hänsyn till gymnastens ambitionsnivå och önskemål om träningsmängd vid gruppindelningen. Den underlättar också för gymnaster att byta grupp genom att föra grupperna i samma ålder närmare varandra. 

Förändringar
Byten av grupper och block sker i augusti istället för januari för att träningstider ska harmonisera med skolornas läsår. 

Barnblocket blir oförändrat. Gymnastikskola 1 förlängs till två år. Gymnastikskola 2 kortas till två år. I de äldre blocken kommer alla gymnaster som är lika gamla att tillhöra samma block och ska så långt det går träna på samma tider. 

Gymnasternas möjlighet att själva välja träningsmängd och ambitionsnivå införs från Gymnastikskola 2 och uppåt genom att gymnasterna får ange önskad träningsmängd och hur de vill träna och tävla.

Från Gymnastikskola 1 och uppåt tävlar grupperna som lag i förenings, region och rikstävlingar. Inför SM-tävlingar (USM, JSM och SM) får alla intresserade gymnaster i åldersgruppen söka till SM-lag inför varje tävling. 

Vi ska ha TG-kläder och blockkläder istället för gruppkläder för att öka samhörigheten och underlätta byten av grupp. 

Arbete med ny blockstruktur baseras på: 
  • Barnkonventionen som sätter barnets rätt och bästa i centrum, ny lag i Sverige 2020.
  • Riksidrottsförbundet och Gymnastikförbundet har i flera år arbetat med ett nytt tänkande kring varför vi idrottar, vilka som idrottar, vilka som är ledare och hur idrotten ska fungera. Det har lett till en ny strategi där fokus ligger på livslångt idrottande i förening och idrott för alla. 
  • Nuvarande uppdelning av gymnaster har skapat för stora avstånd mellan gymnaster i olika grupper med ett ”vi och dom”-tänk.

Andra förändringar i Tyresögymnastiken
Det pågår ett förändringsarbete i Tyresögymnastiken. Andra saker som ändras för att stärka föreningen och följa ny inriktning från Riksidrottsförbundet och Svenska Gymnastikförbundet är:
Ny verksamhetsidé i stadgarna
Ny ledarhandbok som gör det lättare att vara ledare
Uppdaterade arbetsuppgifter för våra anställda
Samla allt träningsmaterial i en ”röd tråd” som görs lätt tillgängligt för alla ledare 

Blockansvariga från HT2020
Barn: Helen Kvarnmalm (anställd) ansvarig, ingen blockansvarig utses
GS 1: Helen Kvarnmalm (anställd), 1 vakant blockansvarig
GS 2: Carin Nord Narbom , 1 vakant blockansvarig
Minior: Carin Nord Narbom, Camilla Didriksson
Ungdom: Mia Eriksson, Alexandra Hempel Svenonius
Junior: Åsa Swalander, Lovisa Pettersson
Senior: Vilande pga. få gymnaster, ingår tills vidare i Junior

Införande av ny blockstruktur pågår - mer information kommer
Våra blockansvariga jobbar nu för fullt med att skapa träningsgrupper, bemanna tränarteam och planera träningstider. Det kommer mer information om detta till ledare, gymnaster och föräldrar under sommaren och inför hösten från blockansvariga och gruppansvariga tränare.

Länkar till mer information om bakgrund till ny blockstruktur

Nyhetsarkiv
Personalförändring2020-10-02 09:04
 
Mer om oss
Sponsorer och samarbeten