SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Välkomna till Tyresögymnastikens digitala årsmöte 17 mars 18.00
2021-02-23 16:41
Alla medlemmar hälsas välkomna till Tyresögymnastikens årsmöte som i år hålls digitalt. Du behöver en dator eller telefon med internetuppkoppling för att delta. Alla medlemmar över 12 år, och de som fyller 12 år under 2021 har rösträtt på årsmötet.
 
Handlingar till årsmötet:
Handlingarna ligger i en mapp för årsmötet på denna sida: https://www.tyresogymnastiken.se/dokument/?ID=162718
 
För att vi ska kunna ordna med tekniken på bästa sätt önskar vi att du planerar att delta anmäler dig genom att svara på kallelsen i Sportadmin.
--------------------------------------
Dag: Onsdag 17 mars
Tid: Klockan 18.00
Plats: Online (länk visas här senare)
--------------------------------------
Förslag på dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
  • a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  • b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  • c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning av 1 år,
  • d) 2 revisorer jämte suppleant och/eller 1 revisor från revisionsbyrå för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  • e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  • f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
 
 
 
OBS: Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
--------
Du som medlem som vill att ett ombud ska delta i ditt ställe behöver förse ombudet med en skriftlig fullmakt. 
 
Varmt välkomna! 
Styrelsen i Tyresögymnastiken
 

Nyhetsarkiv
Personalförändring2020-10-02 09:04
 
Mer om oss
Sponsorer och samarbeten