SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tyresögymnastikens årsmöte - MED LÄNK
2021-03-16 21:37
Alla medlemmar hälsas välkomna till Tyresögymnastikens årsmöte som i år hålls digitalt. Du behöver en dator eller telefon med internetuppkoppling för att delta. Alla medlemmar över 12 år, och de som fyller 12 år under 2021 har rösträtt på årsmötet. 
 
Du som medlem som vill att ett ombud ska delta i ditt ställe behöver förse ombudet med en skriftlig fullmakt. 
 
--------------------------------------
Dag: Onsdag 17 mars
Tid: Klockan 18.00
Plats: Online 
 
Länk till Google Meet: meet.google.com/iar-ozmb-hgs
 
Anslut via telefon:  +46 8 505 440 85 (PIN: 225580963)
 
--------------------------------------
Förslag på dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
 • a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 • b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 • c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning av 1 år,
 • d) 2 revisorer jämte suppleant och/eller 1 revisor från revisionsbyrå för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 • e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
 • f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
 
 
OBS: Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
--------
Varmt välkomna! 
Styrelsen i Tyresögymnastiken
Ny information om träning v 10 för att minska smittspridning
2021-03-06 11:55

Vi vill uppmana alla som har varit på resa under sportlovet eller träffat personer utanför den närmaste familjen att avstå från träning under vecka 10. Detta för att minska risken för smittspridning. 

 

Smittspridningen ökar åter i Stockholm och det finns en klar risk att perioden efter sportlovet kan leda till ytterligare ökad spridning. 

 

Istället för att ställa in all träning utgår Tyresögymnastiken från inriktningen från Gymnastikförbundet Öst som uppmanar alla aktiva och ledare att ta ansvar och avstå från träning om man varit på resa eller träffat fler människor under sportlovet. 

 

Om du vet med dig att du har umgåtts med människor utanför den närmaste familjen ska du avstå från träning under vecka 10. 

 

Tyresögymnastiken följer precis som tidigare de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten, Gymnastikförbundet och Tyresö kommun ger ut. Tyresö kommun har gått ut med riktlinjer om distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor under vecka 10. Vi har som förening gjort bedömningen att träningen kan hållas under vecka 10 om träningen genomförs på ett smittsäkert sätt, tillsammans med det nya tillägget om att de aktiva och ledare haft fler kontakter under sportlovet ska avstå från träningen. 

 

Sedan tidigare gäller följande för att minska smittspridningen: 

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls.
 • Om man blir sjuk under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Alla aktiva ska byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Föräldrar lämnar och hämtar utanför hallarna.
 • Fysisk kontakt undviks på träningar.
 • Aktiva och ledare ska inte dela utrustning såsom vattenflaskor med varandra.
 • Redskap torkas av efter varje grupp.
 • Alla uppmanas att vara extra noga med att tvätta händerna.

 

Länkar till mer information

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Tyresögymnastiken

Valberedningens förslag till årsmötet 2021
2021-02-24 09:58

OBS: Uppdaterad 2021-03-10

 

Tyresögymnastikens valberedning föreslår följande personer att ingå i Tyresögymnastikens styrelse:

 

Ordförande 

Rikard Neidenmark, ett år (omval)

 

Ledamöter

Petra Grankvist, två år 

Robert Trygg, två år (suppleant i nuvarande styrelse) 

Moa Nordin, två år

Charlotte Sundvall, ett år

 

Suppleanter

Lena Stormvinge, ett år

Emmy Staberg, ett år

Carita Vättö, ett år

 

Ledamöter som valdes vid förra årsmötet för en period av två år är Christina Laurelii och Liv Jansson. 

 

Med vänliga hälsningar

 

Tyresögymnastikens valberedning 2021

 

Fredrik Martinsson (sammankallande)

Therese Holfve

Robert Almström

Välkomna till Tyresögymnastikens digitala årsmöte 17 mars 18.00
2021-02-23 16:41
Alla medlemmar hälsas välkomna till Tyresögymnastikens årsmöte som i år hålls digitalt. Du behöver en dator eller telefon med internetuppkoppling för att delta. Alla medlemmar över 12 år, och de som fyller 12 år under 2021 har rösträtt på årsmötet.
 
Handlingar till årsmötet:
Handlingarna ligger i en mapp för årsmötet på denna sida: https://www.tyresogymnastiken.se/dokument/?ID=162718
 
För att vi ska kunna ordna med tekniken på bästa sätt önskar vi att du planerar att delta anmäler dig genom att svara på kallelsen i Sportadmin.
--------------------------------------
Dag: Onsdag 17 mars
Tid: Klockan 18.00
Plats: Online (länk visas här senare)
--------------------------------------
Förslag på dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
 • a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 • b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 • c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning av 1 år,
 • d) 2 revisorer jämte suppleant och/eller 1 revisor från revisionsbyrå för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 • e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
 • f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
 
 
 
OBS: Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
--------
Du som medlem som vill att ett ombud ska delta i ditt ställe behöver förse ombudet med en skriftlig fullmakt. 
 
Varmt välkomna! 
Styrelsen i Tyresögymnastiken
 
 
Mer om oss
Sponsorer och samarbeten