Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
För medlemmar
Här har vi samlat information som gäller för dig som medlem i Tyresögymnastiken. 
Visselblåsartjänsten - lyssnar på aktiva och ledare
2020-09-12 15:36
Tyresögymnastiken vill erbjuda trygga idrottsmiljöer för både aktiva, föräldrar och ledare. Vi vill påminna om att man alltid kan höra av sig till gruppansvarig, blockansvarig eller till styrelsen för att berätta om något som inte är bra.  

Idrottsrörelsens värdegrund har arbetats fram av Riksidrottsförbundet och gäller också i Tyresögymnastiken. Värdegrunden pekar på vad som är viktigt för att skapa trygga idrottsmiljöer. Den består av fyra grundläggande principer: 

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel
I Tyresögymnastiken ansvarar medlemmarna och ytterst styrelsen för att föreningen följer idrottsrörelsens värdegrund. Det kan dock finnas känsliga ärenden då man inte vill eller vågar berätta den normala vägen, men ändå vill göra sin röst hörd. Genom visselblåsartjänsten erbjuder Riksidrottsförbundet en möjlighet att berätta om misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela idrottsrörelsens verksamhet.

Visselblåsartjänsten kan nås via telefon eller genom ett formulär som nås via Riksidrottsförbundets webbplats. Meddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

Träningsavgifter i Tyresögymnastiken
2020-09-08 19:12
Träningsavgiften baseras på tillfällen per vecka. Träningsavgiften påverkas också av vilken disciplin man tränar och av ledarnas utbildningsnivå.

Träningsavgifterna varierar för närvarande mellan 800 och 2700 kr per termin. Utöver det tillkommer en årlig medlemsavgift till föreningen och licensavgift. 

Träningsavgifterna används huvudsakligen för att arvodera ledare. Alla aktiviteter i Tyresögymnastiken är ledarledda och kräver engagemang och förberedelse för ledarna. Avgifterna används också för utbildning av ledare. Våra discipliner kräver utbildade ledare på flera olika nivåer för att kunna träna och tävla på ett säkert sätt. 
 
En del av  träningsavgiften går också till licenser och försäkring. Alla aktiva i föreningen är försäkrade genom Pensum, och i de fall licenser är nödvändiga är de också en del av avgiften.

En extra kostnad inom truppgymnastiken är inköp och vidareutveckling av fristående. 
Ny blockstruktur för truppgymnastik
2020-06-28 22:22

Till hösten införs en ny blockstruktur för truppgymnastik. Målet är att minska avståndet mellan grupperna och att öka samhörigheten i föreningen. 


Den nya blockstrukturen tar större hänsyn till gymnastens ambitionsnivå och önskemål om träningsmängd vid gruppindelningen. Den underlättar också för gymnaster att byta grupp genom att föra grupperna i samma ålder närmare varandra. 

Förändringar
Byten av grupper och block sker i augusti istället för januari för att träningstider ska harmonisera med skolornas läsår. 

Barnblocket blir oförändrat. Gymnastikskola 1 förlängs till två år. Gymnastikskola 2 kortas till två år. I de äldre blocken kommer alla gymnaster som är lika gamla att tillhöra samma block och ska så långt det går träna på samma tider. 

Gymnasternas möjlighet att själva välja träningsmängd och ambitionsnivå införs från Gymnastikskola 2 och uppåt genom att gymnasterna får ange önskad träningsmängd och hur de vill träna och tävla.

Från Gymnastikskola 1 och uppåt tävlar grupperna som lag i förenings, region och rikstävlingar. Inför SM-tävlingar (USM, JSM och SM) får alla intresserade gymnaster i åldersgruppen söka till SM-lag inför varje tävling. 

Vi ska ha TG-kläder och blockkläder istället för gruppkläder för att öka samhörigheten och underlätta byten av grupp. 

Arbete med ny blockstruktur baseras på: 
  • Barnkonventionen som sätter barnets rätt och bästa i centrum, ny lag i Sverige 2020.
  • Riksidrottsförbundet och Gymnastikförbundet har i flera år arbetat med ett nytt tänkande kring varför vi idrottar, vilka som idrottar, vilka som är ledare och hur idrotten ska fungera. Det har lett till en ny strategi där fokus ligger på livslångt idrottande i förening och idrott för alla. 
  • Nuvarande uppdelning av gymnaster har skapat för stora avstånd mellan gymnaster i olika grupper med ett ”vi och dom”-tänk.

Andra förändringar i Tyresögymnastiken
Det pågår ett förändringsarbete i Tyresögymnastiken. Andra saker som ändras för att stärka föreningen och följa ny inriktning från Riksidrottsförbundet och Svenska Gymnastikförbundet är:
Ny verksamhetsidé i stadgarna
Ny ledarhandbok som gör det lättare att vara ledare
Uppdaterade arbetsuppgifter för våra anställda
Samla allt träningsmaterial i en ”röd tråd” som görs lätt tillgängligt för alla ledare 

Blockansvariga från HT2020
Barn: Helen Kvarnmalm (anställd) ansvarig, ingen blockansvarig utses
GS 1: Helen Kvarnmalm (anställd), 1 vakant blockansvarig
GS 2: Carin Nord Narbom , 1 vakant blockansvarig
Minior: Carin Nord Narbom, Camilla Didriksson
Ungdom: Mia Eriksson, Alexandra Hempel Svenonius
Junior: Åsa Swalander, Lovisa Pettersson
Senior: Vilande pga. få gymnaster, ingår tills vidare i Junior

Införande av ny blockstruktur pågår - mer information kommer
Våra blockansvariga jobbar nu för fullt med att skapa träningsgrupper, bemanna tränarteam och planera träningstider. Det kommer mer information om detta till ledare, gymnaster och föräldrar under sommaren och inför hösten från blockansvariga och gruppansvariga tränare.

Länkar till mer information om bakgrund till ny blockstruktur
 
Mer om oss
Sponsorer och samarbeten