Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
För medlemmar
Här har vi samlat information som gäller för dig som medlem i Tyresögymnastiken. 
Ändrade arbetsuppgifter för Tyresögymnastikens anställda
2020-05-27 18:49

På årsmötet infördes en ny verksamhetsidé baserad på Svenska Gymnastikförbundets och Riksidrottsförbundets strategi 2025. Styrelsen har som en följd av det uppdaterat de anställdas arbetsuppgifter. De uppdaterade rollerna kallas verksamhetsansvariga.


Helen Kvarnmalm blir Verksamhetsansvarig Yngre, med ansvar för de yngre blocken inom truppgymnastik upp till gymnastikskola 2, GS2. Anders Swalander blir Verksamhetsansvarig Äldre, med ansvar för de äldre blocken inom truppgymnastik samt för hela disciplinerna cheer och parkour. 


De anställdas nya huvuduppgift är att utbilda och utveckla tränare. Utöver det ska de dokumentera och föra ut föreningens röda tråd för träning samt ha fortsatt ansvar för många praktiska och administrativa uppgifter. Roller som tränare, gruppansvariga och blockansvariga ska i fortsättningen enbart bemannas med ideella ledare. 


Verksamhetsansvarigas gemensamma arbetsuppgifter

 • Huvuduppdraget är att utbilda och utveckla tränare.

 • Bidra till en trygg, inspirerande och rolig miljö för aktiva och ledare.  

 • Hålla sig uppdaterad i gymnastikens träningsmetoder och tävlingsregler.

 • Bidra med sin kompetens i hela föreningen.

 • Stötta blockansvariga och gruppansvariga med planering, träningsupplägg. Vid behov delta på träningar, identifiera utbildningsbehov och behov av utvärdering.

 • Dokumentera den röda tråden för all träningsverksamhet och följa upp hur den följs.

 • Utbilda och utveckla tränare enligt den röda tråden och underlaget “Att vara ledare i Tyresögymnastiken”.

 • Träna gymnaster för att utveckla tränare, testa träningsmetoder och upprätthålla kompetens.

 • Upprätthålla nödvändiga licenser.

 • Ansvara för inkommande ärenden till föreningen via e-post, telefon och sociala medier.

 • Vid behov delta på olika möten i föreningen.  

 • Göra ekonomisk rapportering och hålla verksamhetssystem uppdaterade.


Specifika uppgifter Verksamhetsansvarig Yngre (Helen)

 • Arbetstid dagtid med vissa uppgifter på kvällar och helger.

 • Ansvara för kö-hantering och kontakt med föräldrar i kö.

 • Starta grupper, arrangera prova på-träningar och snarast ge köande plats i träningsgrupper.

 • Ensam ansvara för Barnblocket (inga blockansvariga utses)

 • Coacha och följa upp ledare över tid.

 • Ansvara för arrangemang (exempelvis uppvisningar, Tyresö Trupp Cup, TTC).

 • Ansvara för sommarläger.

 • Ansvara för intern utbildning vid terminsstart.

 • Organisera provdagar och beställningar av föreningskläder.

 • Vara kontaktperson för kommunen vid schemaläggning av skolsalar.

 • Schemaläggning Dalhallen/Dalskolan tillsammans med truppkommittén, TK.

 • Sitta domare för Tyresögymnastiken i mån av tid.


Specifika uppgifter Verksamhetsansvarig Äldre (Anders)

 • Arbetstid främst kvällar och helger.

 • Redskapsvård i Dalhallen, Dalskolan och skolsalar.

 • Stötta blockansvariga och gruppansvariga genom att följa med på rikstävlingar.  

 • Ta fram styrketest och övningstest för alla nivåer.

 • Ansvara för att tränare dokumenterar träningarna.

 • Ansvara för interna tränarutbildningar.

 • Ansvara för alla licenser rapporteras till Pensum.

 • Bistå vid föreningsarrangemang (uppvisningar, Tyresö Trupp Cup, TTV) och eventuellt förbundsarrangemang.

 • Hjälpa till/delta vid sommarläger.

 • Ansvara för föreningslag i SM-tävlingar.  


Förbättrat personalansvar

Styrelsen vill uppmärksamma att det finns speciella utmaningar med att vara anställd i en förening. Många kan ha synpunkter och önskemål på vad de anställda gör och hur de utför sina arbetsuppgifter. Styrelsen vill understryka att föreningen ska värna föreningens anställda och ge dem förutsättningar att vara framgångsrika i sitt arbete. För att bidra till att föreningen ska vara en bra arbetsgivare, har en särskilt personalansvarig utsetts i styrelsen. Uppgiften för personalansvarig är att leda och fördela de anställdas arbete, bland annat genom att göra schema och planera ledigheter. Som personalansvarig har Robert Trygg utsetts.


Har ni synpunkter på eller önskemål kring de anställdas arbetsuppgifter eller arbetstider, vänd er till personalansvarig:

Robert Trygg

Tfn: 0703-555 005
Efterlysning av idéer för att klara ekonomin
2020-04-22 21:40
Hej alla medlemmar! 
Här kommer information från styrelsen om läget i föreningen med anledning av den pågående pandemin. 

Det rådande läget med anledning av Corona Covid -19 påverkar Tyresögymnastiken på många olika sätt och vi får flera frågor om planeringen framåt. Vissa har vi svar på och vissa behöver vi utreda mer. Vi har sammanställt frågor och svar på hemsidan. Läs mer här.

Föreningens ekonomi riskerar att påverkas stort av det rådande läget. En stor del av föreningens intäkter kommer från uppvisningar och läger. I dagsläget är det mycket osäkert om vi kommer att kunna arrangera något dem under året, och det skulle innebära en stor ekonomisk utmaning. Därför håller vi just nu på att se över hur vi skulle kunna få intäkter till föreningen på andra sätt. Men vi behöver er hjälp och era goda idéer! 
 
Några lösningar vi funderar på är: 
 • Kan man filma uppvisningar och sända dem digitalt? 
 • Kan vi hitta nya lösningar med sponsorer och digitala samarbeten? 
 • Kan vi utöka webbförsäljningen av profilprodukter? 
Vi behöver hjälp! 
Vi tar tacksamt emot era tips på vad vi skulle kunna göra för att öka intäkterna. Finns det någon aktiv i föreningen som är bra på att filma och har idéer för hur man kan filma uppvisningarna? Finns det någon som har erfarenhet och kunskap om digital marknadsföring? Sponsorer – har ni ideer om hur vi kan jobba och bibehålla säkerhetsavståndet? 

Enklast når du oss genom att maila: styrelsen@tyresogymnastiken.se
 
Hälsningar
Styrelsen för Tyresögymnastiken
Frågor och svar om föreningen som rör Corona - Covid-19
2020-04-22 21:21

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar som vi får om föreningens verksamhet med anledning av Corona - Covid -19. Har du en fråga som inte finns med kan du kontakta ledaren för din grupp. 


När börjar vi träna som vanligt igen?

Svar: Vi följer läget noga och planerar att fatta ett nytt beslut efter den 28 april. Vi håller på med ett schema för att börja med inomhusträningar för fler inom en snar framtid, men behöver säkerställa att vi har tränare och att inte för många personer vistas samtidigt i lokalerna. 


Varför får de äldre barnen träna inomhus men inte de yngre? 

Svar: Vi har bedömt att de äldre barnen har lättare att följa riktlinjer om att tvätta händerna och hålla avstånd. 


Rengör ni redskap och lokaler? 

Svar: Vi har kontaktat Tyresö kommun och fått informationen att de städar omklädningsrum och toaletter extra noga och att de ställer ut handsprit. Vi kommer också att rengöra redskapen själva.


Kommer ni att betala tillbaka träningsavgifterna för de grupper som inte haft träning?

Svar: Föreningens ekonomi påverkas mycket av läget med anledning av Corona - Covid-19. en stor intäktskälla är uppvisningar och läger som vi inte kommer att kunna genomföra under 2020. Vi uppmanar medlemmar att inte kräva tillbaka träningsavgiften. 


Blir det någon sommaruppvisning? 

Svar: Vi håller just nu på att se över möjligheten att göra en digital uppvisning som kan ska kunna se på distans.


Blir det något sommarläger?

Svar: Vi håller på att se över möjligheten till att hålla någon sorts läger, exempelvis dagläger med utomhusaktiviteter. Läget är mycket osäkert och ny information kommer. 


Får ledarna full ersättning fast det inte är träningar? 

Svar: De ideella ledarna får ersättning efter hur många timmar de arbetar som tränare. Ledare kan välja att inte ta ut fullt arvode. 


Tar styrelsen ut arvode när föreningens ekonomi är ansträngd? 

Svar: Styrelsen i Tyresögymnastiken har inget arvode, inte heller de som är medlemmar i Truppkommittén. 

 
Mer om oss
Sponsorer och samarbeten