Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Undvik träning när någon i hushållet har covid-19
2020-11-28 21:10

Vi får frågor om vad som gäller om en förälder, syskon eller någon annan i hushållet har konstaterad covid-19, och här vill vi vara tydliga:

 

Om någon i hushållet är konstaterat smittad covid-19 ska man inte komma till träningen.

 

Tyresögymnastiken följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

 

”Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk.”


Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer är vidare att den som ansvarar för idrottsverksamhet och träning är ansvarig för att minska risken att covid-19 sprids. Vi uppmanar därför alla som har någon i hushållet som är misstänkt sjuk i covid-19 men inte fått sitt provsvar att vara extra uppmärksamma på symptom och helst undvika att komma till träningen. 


För Tyresögymnastiken har vi med anledning av riktlinjerna bland annat gjort dessa åtgärder: 


 • All träning är inställd för aktiva födda 2004 och tidigare. 
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls. 
 • Om man blir sjuk under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Alla aktiva ska byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Föräldrar lämnar och hämtar utanför hallarna. 
 • Fysisk kontakt undviks på träningar. Endast säkerhetspass ska användas. 
 • Redskap torkas av efter varje grupp. 
 • Alla uppmanas att vara extra noga med att tvätta händerna. 


Svenska Gymnastikförbundet har sammanställt vad som gäller för vardagsträning under pandemin. Här finns också länkar till regionala allmänna råd. Informationen uppdateras kontinuerligt.


Länk till Svenska Gymnastikförbundets information.  


Hälsningar

Styrelsen för Tyresögymnastiken


Uppdatering med anledning av Corona/Covid-19
2020-11-22 21:20
Den 20 november fattade regeringen beslut om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare ska förbjudas från och med den 24 november. Tyresögymnastiken följer utvecklingen noga och uppmanar aktiva och föräldrar att vara beredda på ändrade förutsättningar för träningen. 

Vad förslaget på max åtta deltagare betyder för idrottsverksamheten är ännu inte klart. Kultur- och demokrati­minister Amanda Lind som också är ­minister med ansvar för idrottsfrågorna hänvisade till Folkhälsomyndighetens bedömning. 

Tyresögymnastiken följer utvecklingen noga och kommer att återkomma med ny information så snart det är möjligt. 

Men utgångspunkt i den informationen vi har nu som är de lokala allmänna råden för Stockholm, så gäller fortsatt: 

 • All träning är inställd för aktiva födda 2004 och tidigare. 
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls. 
 • Om man blir sjuk under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Alla aktiva ska byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Föräldrar lämnar och hämtar utanför hallarna. 
 • Fysisk kontakt undviks på träningar. 
 • Redskap torkas av efter varje grupp. 
 • Alla uppmanas att vara extra noga med att tvätta händerna. 

Ny information om det nya beslutet väntas i veckan som kommer. Vi tackar för allas tålamod och ber att få återkomma så snart vi kan. 

Diskussioner om hur beslutet ska gälla pågår som sagt. Innan beslut var förslaget på remiss till bland annat till Riksidrottsförbundet, som i sitt svar skrev: ”Barn och ungdomar måste få fortsatt möjlighet att träna under vintern. Det är helt avgörande för ungas fysiska och psykiska hälsa. Därför måste det klargöras att den normerande delen om åtta personer inte gäller barns och ungdomars träning.” Riksidrottsförbundets remissvar finns på Svenska Gymnastikförbundets webbplats.  

Hälsningar
Styrelsen för Tyresögymnastiken

All träning och tävling för ungdomar födda 2004 och tidigare inställd
2020-10-29 20:07
På grund av nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten ställs alla träningar in för ungdomar födda 2004 och tidigare från och med 29 oktober och minst tre veckor framåt. 

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd gäller i flera regioner, bland annat Stockholm och innebär att alla avråds från att delta i idrottsträning och tävling samt att ha fysisk kontakt med personer som man inte bor tillsammans med. Råden gäller dock inte barn och ungdomar födda 2005 och senare. 

Sammantaget innebär råden att vi i Tyresögymnastiken ställer in all träning och tävling för barn och ungdomar födda 2004 och tidigare. Tyresögymnastikens höstlovstävling som var planerad till helgen behöver därför ställas in med mycket kort varsel. Vi vill från styrelsens sida passa på att tacka alla inblandade som ordnat med tävlingen trots svåra förutsättningar från början. 

Vi håller på att se över hur råden påverkar föreningen i övrigt. 

Läs mer om tolkningen av råden på Svenska Gymnastikförbundets webbplats> 


/Styrelsen i Tyresögymnastiken


Personalförändring
2020-10-02 09:04

Anders Swalander går vidare till nya uppdrag och är därmed inte längre aktiv inom föreningen. Anders har varit en del av föreningen i många år, både som anställd med tränaruppdrag samt administrativa uppgifter samt som ideell. Vi tackar Anders för hans insatser för föreningen. 


Under hösten kommer Helen Kvarnmalm att ta över av Anders administrativa uppgifter. Tränaruppdrag kommer att fördelas på ett antal ledare i föreningen. Styrelsen arbetar vidare med en långsiktigt plan och återkommer i frågan när beslut är taget. 

Kommande aktiviteter
Träning, Digitalt, 18/01 16:30
Träning, Digitalt, 18/01 16:30
Träning, Digitalt, 18/01 16:30
Träning, Digitalt, 18/01 16:30
Träning, Annan plats, 18/01 17:15
Träning, Annan plats, 18/01 17:15
Nyheter från föreningen
 
Mer om oss
Sponsorer och samarbeten