SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Vid problem

Sidan innehåller checklistor som ger stöd när problem uppstår.

Ta ett tydligt ledarskap över situationen, fördela uppgifterna och följ checklistan punkt för punkt.
 
 • Vid nödfall (brand, allvarlig personskada , pågående brott)
  1. Utrym lokalen - sätt alla i säkerhet på den plats ni bestämt/har övat på
  2. RING 112
  3. Om möjligt utan större risk: undanröj eller begränsa akut fara (slå av ström, stäng dörrar, använd handbrandsläckare etc.)
  4. Sätt ut personer som kan visa vägen för ambulans/brankår/polis
  När alla är i säkerhet:
  5. Ta hand om skadade, chockade och resten av gruppen
  6. Kontakta anhöriga (de ska alltid kontaktas vid personskada)
  7. Kontakta styrelsen, kontaktuppgifter finns på sidan Om TG/Styrelsen
  8. Anteckna tid, plats etc. för händelserna i en enkel logg, myndigheter/försäkringsbolag brukar efterfråga händelseförloppet.

 • Vid mindre allvarlig personskada som inte kräver ambulans
  1. Ta hand om den skadade
  2. Ta hand om resten av gruppen
  3. Kontakta anhöriga (anhöriga ska alltid kontkaktas vid skada)
  4. Besluta tillsammans med anhörig om skadad behöver vård och vem som ska åka med
  5. Meddela skadan med en kort beskrivning, tid och plats till kansli@tyresogymnastiken.se
  6. Anhöriga ska fylla i skadeanmälan och skicka den till försäkringsbolaget, Blanketter
  7. Utvärdera med dina tränarkollegor hur liknande skador kan förebyggas
  8. Dagarna efter: följ upp hur den skadade mår

 • Polis när det inte är bråttom
  Ring 114 14
 • Akuta fel på fastighet (lås, el, vatten/avlopp, spår av inbrott etc.)
  1. Felanmälningar gör enligt Tyresö kommuns Service Center 08-578 291 00, servicecenter@tyreso.se
     Må–to 8.00–17.00, Fre 8.00–15.00
  2. Akuta fel efter kontorstid på kommunens Jour för fastigheter, gator, vatten & avlopp mm 08-798 44 44
     Slamtömningsjour 070-525 40 41
  3. Meddela alltid gjord felanmälning med kort beskrivning, tid och plats till kansli@tyresogymnastiken.se
 • Ej akuta fel på fastighet (lås, el, vatten/avlopp, spår av inbrott etc.)
  1. Kommunens vaktmästare, jobbar kvällstid 070-169 81 30
     De kan låsa upp ytterdörrar när blippar inte funkar, låsa upp vissa redskapsrum, byta glödlampor i skolsalar mm
  2. Meddela fel med en kort beskrivning, tid och plats till kansli@tyresogymnastiken.se så hanterar kansliet felanmälan
 • Vid fel på gymnastikredskap
  1. Ställ undan eller blockera redskapet vid skaderisk eller risk att redskapet går sönder mer
  2. Sätt upp en lapp på/nära redskapet som informerar om skadan
  3. Ta ett foto på skadan, skicka foto, tid, plats och kort beskrivning till kansli@tyresogymnastiken.se
 • Om något inte fungerar som det ska i Tyresögymnastikens verksamhet
  1. Prata i första hand direkt med berörda ledare på ett konstruktivt sätt
  2. Läs sidan Trygg idrott
  3. Prata med blockansvarig som vid behov kontaktar Truppkommittén eller styrelsen
 • Om ett barn befaras fara illa inom eller utom Tyresögymnastiken
  1. Agera hellre en gång för mycket än för lite men agera aldrig ensam
  2. Om oron avser förhållanden inom Tyresögymnastiken, läs sidan Trygg idrott
  3. Gruppansvarig känner ofta barn och anhöriga bra. Gruppansvarig ska därför tillsammans med minst en ledare till i föreningen bedömma och ta beslut
  4. Normalt tar ni efter ledarsamtalet upp frågan med föräldrarna
  5. Om oron berör anhöriga/hemmiljö eller om anhöriga inte lyssnar ska Gruppansvarig prata med ordförande
  6. Gruppansvarig och ordförande gör gemensam bedömning av ytterligare åtgärder t.ex. orosanmälan till socialtjänsten